Refactoring aplikacji SAP Fiori

W ostatnim czasie zajmowaliśmy się ciekawą aplikacją do zarządzania alokacjami oraz promocjami. Dzięki aplikacji każdy sklep może za pomocą przeglądarki internetowej zalogować się do aplikacji i ma możliwość przeglądu nadchodzących alokacji lub zaktualizować ilości produktów do zamówienia lub ilości produktów w alokacji. Aplikacja została zaimplementowana w technologii SAP Fiori. SAP Fiori to najnowsza wersja interfejsu […]