Hypersistence Optimizer – czy optymalizacja warstwy dostępu do danych może być prosta?

Za większością aplikacji oraz serwisów internetowych stoi źródło danych (np. baza danych lub pliki z danymi), które przechowuje wszelkiego rodzaju informacje potrzebne do poprawnego funkcjonowania systemu. Zatem komunikacja aplikacji ze źródłem danych jest kluczowym elementem systemu. Za tę komunikację odpowiada warstwa dostępu do danych. W javowym świecie popularnym sposobem implementacji tej warstwy jest mapowanie obiektowo-relacyjne, które […]

Model C4, czyli cztery kroki do udokumentowania architektury oprogramowania

Czy można zobrazować i jednocześnie udokumentować architekturę oprogramowania w zaledwie czterech krokach? Zgodnie z założeniami modelu C4, większość systemów można przedstawić za pomocą maksymalnie czterech diagramów w sposób na tyle szczegółowy, że umożliwi on implementację architektury systemowej przez zespoły programistyczne. W FIS-SST postanowiliśmy sprawdzić powyższe założenia, wdrażając podejście C4 w ramach prac nad zupełnie nową […]