Event Storming – pierwszy krok do DDD?

„In any Event Storming session of all different kinds,everyone knows what everyone else knows“– Dan North Event Storming jest metodą odkrywania i konkretyzowania informacji o domenie biznesowej, w ramach której wytwarzane jest oprogramowanie. Handel, Telekomunikacja, Finanse, Edukacja, Prawo, Medycyna – domen biznesowych, z którymi w codziennej pracy spotykają się programiści i eksperci techniczni można wymieniać jeszcze wiele. […]