New Article

Java, migration, monolith, microservice architecture, microservices, Happy Migration System, advantages

Categories

  • All
  • Future Trends
  • IT Market
  • JAVA
  • Microsoft
  • SAP

The story of Happy Migration System

Java, migration, monolith, microservice architecture, microservices, Happy Migration System, advantages

Migration of the monolith to micoservice architecture

IV. Migration example
The sample e-commerce system includes interlinked modules for shipping and invoicing. Soon, the shipping module will have to undergo a rapid expansion due to the assumed integration with new courier companies that make their services available through an external API. It is therefore a great time to separate the shipping function into an external microservice. In a few steps we will show you how such a process could look like.

Co przyniesie przyszłość C#?

Tegoroczny maj trzymał nas przy ekranach. Przenieśliśmy życie – zarówno zawodowe, jak i społeczne – na platformy online, starając się odnaleźć w nowej rzeczywistości. O …

Hypersistence Optimizer – czy optymalizacja warstwy dostępu do danych może być prosta?

Za większością aplikacji oraz serwisów internetowych stoi źródło danych (np. baza danych lub pliki z danymi), które przechowuje wszelkiego rodzaju informacje potrzebne do poprawnego funkcjonowania systemu. …

Refactoring aplikacji SAP Fiori

W ostatnim czasie zajmowaliśmy się ciekawą aplikacją do zarządzania alokacjami oraz promocjami. Dzięki aplikacji każdy sklep może za pomocą przeglądarki internetowej zalogować się do aplikacji …

Model C4, czyli cztery kroki do udokumentowania architektury oprogramowania

Czy można zobrazować i jednocześnie udokumentować architekturę oprogramowania w zaledwie czterech krokach? Zgodnie z założeniami modelu C4, większość systemów można przedstawić za pomocą maksymalnie czterech …